Chuyển giao công nghệ, lắp ráp nhà xưởng, máy móc, thiết bị mạ vàng. Liên hệ: Mr.Long 0965.88.53.88 =>> mavangchuyennghiep.vn

Mạ vàng 24k trên nhựa xe vinfast president

Công ty Vina Gold Art đã ứng dụng phương pháp mạ điện phân trên sản phẩm xe vinfast president. Đây là phương pháp mạ vàng 24k trên xe vinfast president đầu tiên tại Việt Nam

sản phẩm hộc gió xe vinfast bằng nhựa
Sản phẩm khi mạ vàng điện phân càng 99.99 đẹp hoàn hảo

https://youtu.be/4wTTOejGjaM